Lập nhanh công thức hóa học : a)NA và O b)Ba và (OH) C)Ba và (PO4) d) Ca và CO3 e) Al và Cl f) Fe(III) và SO4

Question

Lập nhanh công thức hóa học : a)NA và O b)Ba và (OH) C)Ba và (PO4) d) Ca và CO3 e) Al và Cl f) Fe(III) và SO4

in progress 0
Natalia 3 tháng 2021-09-10T02:44:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:45:41+00:00

  `a, Na_2O`

  `b, Ba(OH)_2`

  `c, Ba_3(PO_4)2`

  `d, CaCO_3`

  `e, AlCl_3`

  `f, Fe_2(SO_4)_3`

   

  0
  2021-09-10T02:46:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Các CTHH cần lập nhanh là:

  \(\begin{array}{l} a,\ Na_2O\\ b,\ Ba(OH)_2\\ c,\ Ba_3(PO_4)_2\\ d,\ CaCO_3\\ e,\ AlCl_3\\ f,\ Fe_2(SO_4)_3\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )