lập nhanh CTHH Kali và Oxi Nhôm và nhóm SO4 Kali và nhóm S03

Question

lập nhanh CTHH
Kali và Oxi
Nhôm và nhóm SO4
Kali và nhóm S03

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-09-06T23:54:58+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T23:56:18+00:00

  $K_{2}$O

  $Al_{}$$(SO_{4}$)$_{3}$

  0
  2021-09-06T23:56:27+00:00

  Đáp án:

  `K_{2}O`

  `Al_{2}(SO_{4})_{3}`

  `K_{2}SO_{3}`

  Giải thích các bước giải:

  – Kali và Oxi: 

  Kali hóa trị I, Oxi hóa trị II

  `⇒K_{2}O`

  – Nhôm và nhóm `SO_{4}`:

  Nhôm hóa trị III, nhóm `SO_{4}` hóa trị II

  `⇒Al_{2}(SO_{4})_{3}`

  – Kali và nhóm `SO_{3}`:

  Kali hóa trị I, nhóm `SO_{3}` hóa trị II

  `⇒K_{2}SO_{3}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )