Lập nhanh CTHH theo hoá trị Bari và nhóm SO4 Magie và Oxi Nhôm và Oxi

Question

Lập nhanh CTHH theo hoá trị
Bari và nhóm SO4
Magie và Oxi
Nhôm và Oxi

in progress 0
Brielle 1 tháng 2021-09-07T00:07:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T00:08:26+00:00

  $Ba(SO_{4}$)$_{2}$

  $MgO{}$

  $AI_{2}$$O_{3}$

  0
  2021-09-07T00:09:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bari và nhóm SO4  :  Ba(SO4 )2

  Magie và Oxi  :   MgO

   Nhôm và Oxi   :   Al2O3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )