lập phương trình chính tắc của elip biết: a) độ dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 8 và 6 ; b) đồ dài trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6

Question

lập phương trình chính tắc của elip biết: a) độ dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 8 và 6 ; b) đồ dài trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6

in progress 0
Josie 1 tháng 2021-08-04T08:45:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T08:47:01+00:00

  Đáp án:

  Đáp án:

  a){2a=82b=6⇔{a=4b=3⇔(E):x2a2+y2b2=1hay(E):x216+y29=1

   

  0
  2021-08-04T08:47:07+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)\left\{ \begin{array}{l}
  2a = 8\\
  2b = 6
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 4\\
  b = 3
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left( E \right):\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\\
  hay\,\left( E \right):\dfrac{{{x^2}}}{{16}} + \dfrac{{{y^2}}}{9} = 1
  \end{array}$

  $\begin{array}{l}
  b)\left\{ \begin{array}{l}
  2a = 10\\
  2c = 6
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 5\\
  c = 3
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow {b^2} = {a^2} – {c^2} = {5^2} – {3^2} = 16\\
   \Leftrightarrow \left( E \right):\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\\
  hay\,\left( E \right):\dfrac{{{x^2}}}{{25}} + \dfrac{{{y^2}}}{{16}} = 1
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )