lập phương trình đường thẳng d1 thõa mãn d1 tiếp xúc với (p):y=x^2 và d1 cắt (d):y=3x-2 tại điểm có hoành độ là -1

Question

lập phương trình đường thẳng d1 thõa mãn d1 tiếp xúc với (p):y=x^2 và d1 cắt (d):y=3x-2 tại điểm có hoành độ là -1

in progress 0
Parker 1 tuần 2021-09-02T13:37:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:38:49+00:00

  Đt d1 có phương trình : y =ax + b

  Vì d1 giao d tại điểm có hoành độ =-1

  => x= – 1

  Xét pthđ của d và d1:

  ax+b =3x-2

  <=> a+b =1

  <=> b=1-a

  => x^2 =ax +1 – a

  <=> x^2 – ax +1 – a =0

  Để d1 tiếp xúc với (p)  <=> đenta =0 hay a^2 – 4.1.(1-a) =0

  <=> a^2 – 4 +4a =0

  <=> tự giải nốt 

  0
  2021-09-02T13:39:05+00:00

  gọi phương trình đường thẳng là d1: y=ax+b

  vì d1 tiếp xúc với p =>a=1

   và cắt d tại điểm có hoành độ = -1 =>x=-1

  thay x=-1 vào p ta được 

  y=-1^2=>y=1

  thay x=-1;y=1;a=1 vào phương trình ta được

  1=1.-1+b=>b=2

  vậy phương trình cần tìm là: y=x+2

  #chúc bn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )