Lập phương trình đường thẳng đi qua 2điểm A(1;5) và (-4;0)

Question

Lập phương trình đường thẳng đi qua 2điểm A(1;5) và (-4;0)

in progress 0
Valentina 14 phút 2021-09-10T02:54:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:55:21+00:00

  Ta có phương trình của điểm A và B là:

  +)a+b=5(1)

  +)-4a+b=0(2)

  Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm là

  $\left \{ {{a+b=5} \atop {-4a+b=0}} \right.$

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\y=4\end{array} \right.\) 

  0
  2021-09-10T02:55:57+00:00

  Pt đt này có dạng : y = ax + b

   Vì đi qua A nên a + b = 5 (1)

   Vì đi qua B nên – 4a + b = 0 

  ⇒ b= 4a    (2)

   Thay (2) vào  (1) ta được:  a = 1 ⇒ b=4 (thay ngược lại a vào số 2 nhoa )

   Vậy đường thẳng AB là y = x + 4.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )