Lập phương trình hóa học a.FeOH2 +O2 +H2O -) FeOH3 b.K3PO4+CaCl-) Ca3(PO4)2+KCl

Question

Lập phương trình hóa học
a.FeOH2 +O2 +H2O -) FeOH3
b.K3PO4+CaCl-) Ca3(PO4)2+KCl

in progress 0
Rose 11 phút 2021-09-09T14:13:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:14:40+00:00

  a) 4Fe(OH)2 + O2 +2H2O –> 4Fe(OH)3

  b) 2K3PO4 + 3CaCl2 Ca3(PO4)2 + 6KCl

  0
  2021-09-09T14:15:08+00:00

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} a,\ 4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O\xrightarrow{t^o} 4Fe(OH)_3\\ b,\ 2K_3PO_4+3CaCl_2\to Ca_3(PO_4)_2↓+6KCl\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )