Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau: a. P + O2 –> P2O5 b. KClO3 –> KCl + O2 c. Al + Cl2 –> AlCl3 d. C2H4 + O2 –> CO2 + H2O

Question

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau: a. P + O2 –> P2O5 b. KClO3 –> KCl + O2 c. Al + Cl2 –> AlCl3 d. C2H4 + O2 –> CO2 + H2O

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-11-28T12:45:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T12:47:03+00:00

  a) $4P + 5O_{2} → 2P_{2}O_{5} $

  b) $2KClO_{3} → 2KCl + 3O_{2} $

  c) $2Al + 3Cl_{2} → 2AlCl_{3} $

  d) $ C_{2}H_{4} + 3O_{2} → 2CO_{2} + 2H_{2}O $

   

  0
  2021-11-28T12:47:22+00:00

  Đáp án:

   a, 2P+5O2=>2PO5
  b, KClO3=>2KCl+3O2
  c,2Al+3Cl2=>2AlCl3
  d, C2H4+3O2=> 2CO2+2H2O

  Chúc Bạn Học Tốt!!!!(^-^)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )