lập pt đường thẳng (d) y=ax+b biết rằng đi qua M(1;-3) và dong song(d):y=-2x+1

Question

lập pt đường thẳng (d) y=ax+b biết rằng đi qua M(1;-3) và dong song(d):y=-2x+1

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-09-03T00:17:17+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:18:46+00:00

  (d) // (d’) ⇒ a=a’ ⇒ a = -2

  Thế M(1; -3) vào (d) 

  ⇒ (d) = ax + b= -2 × 1 + b = -3

  ⇒ b = -1

  Vậy (d) = -2x – 1

  0
  2021-09-03T00:19:13+00:00

  Đáp án:

  y=-2x-1

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )