Lập PTHH 1) oxit M2O3 + axit nitric -> muối nitrat của KL M + nước 2) R + HCl -> muối Clorua của KL R + khí hidro

Question

Lập PTHH
1) oxit M2O3 + axit nitric -> muối nitrat của KL M + nước
2) R + HCl -> muối Clorua của KL R + khí hidro

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-18T03:32:21+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:33:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $1,M_{2}O_3+6HNO_3$ →$2M_{}(NO_3)3+3H_2O$ 

  $2,  2R+2nHCl→$$2RCl_n+nH_2$$\text{(với n là hóa trị của R)}$

  0
  2021-09-18T03:34:03+00:00

  1. Al2O3 + 6HNO3 –>  2Al(NO3)3 + 3H2O

  2. Mg + 2HCl –> MgCl2 + H2 

  NHỚ VOTE 5 SAO VÀ CTLHN CHO MIK NHÉ. THANKS!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )