Lập PTHH cho các PƯ sau : A – Oxit sắt từ + axit sunfuric = Sắt (II) sunfat + sắt (III) sunfat + Nước B- Canxi hiđroxit + axit photphoric = Canxi pho

Question

Lập PTHH cho các PƯ sau :
A – Oxit sắt từ + axit sunfuric = Sắt (II) sunfat + sắt (III) sunfat + Nước
B- Canxi hiđroxit + axit photphoric = Canxi photphat + nước
C- Bari nitrat + Natri photphat = Bari photphat + Natri nitrat

in progress 0
Ariana 16 phút 2021-09-20T09:19:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:21:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  \(PTHH:\\ a,\ Fe_3O_4+4H_2SO_4\to FeSO_4+Fe_2(SO_4)_3+4H_2O\\ b,\ 3Ca(OH)_2+2H_3PO_4\to Ca_3(PO_4)_2+6H_2O\\ c,\ 3Ba(NO_3)_2+2Na_3PO_4\to Ba_3(PO_4)_2+6NaNO_3\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-20T09:21:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A.4H2SO4+Fe3O4→Fe2(SO4)3+4H2O+FeSO4

  B.3Ca(OH)2+2H3PO4Ca3(PO4)2+6H2O7

  C.2Na3PO4 + 3Ba(NO3)2 → 6NaNO3 + Ba3(PO4)2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )