lát 1 viên gạch trung bình hết 15 phút . Tính thời gian lát hết bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật , biết s toàn phần là 49500 và số viên gạch là 2275

Question

lát 1 viên gạch trung bình hết 15 phút . Tính thời gian lát hết bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật , biết s toàn phần là 49500 và số viên gạch là 2275 viên

in progress 0
Natalia 2 tuần 2021-11-28T13:43:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:44:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Thời gian lát hết bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật là:

  15 x =34125(phút)

  Đổi 34125=568,75 giờ

  =23 ngày 16 giờ 45 phút

  Đáp số: 23 ngày 16 giờ 45 phút

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  CHO MIK CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA

  0
  2021-11-28T13:45:11+00:00

  Thời gian lát hết bể bơi có dạng hình hộp chữ nhật là:

               2275*15=34125(phút)

                       Đ/s

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )