Lấy 3 ví dụ về phản ứng thế? Và 3 ví dụ về phản ứng trao đổi?

Question

Lấy 3 ví dụ về phản ứng thế?
Và 3 ví dụ về phản ứng trao đổi?

in progress 0
Harper 1 năm 2021-09-18T13:41:58+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:43:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Fe+2HCl→FeCl2+H2↑

  -CuSO4+2NaOH→Na²SO4+cu(OH)²

    đi ngủ ây mai on

  0
  2021-09-18T13:43:33+00:00

  Đáp án:

   Chúc bạn học tốt

  Giải thích các bước giải:

   1/CH4 + Cl’ -> CH3‘ + HCl

      CH3‘ + Cl2 -> CH3Cl + Cl’

  H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

      H2SO4 + BaCl2 → BaSO4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )