lấy 4vd quyền khiếu nại và 1 vd quyền tố cáo

Question

lấy 4vd quyền khiếu nại và 1 vd quyền tố cáo

in progress 0
Piper 5 tháng 2021-07-18T14:24:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:25:47+00:00

  .
  lay-4vd-quyen-khieu-nai-va-1-vd-quyen-to-cao

  0
  2021-07-18T14:26:24+00:00

   Quyền khiếu nại:

  + Thầy cô trên lớp chấm bài kiểm tra ta sai ta có quyền khiếu nại.

  + Thầy cô trên lớp giản bài chưa đúng ta có quyền giơ tay khiếu nại.

  + Giám đốc xử lí, ức hiếp, bóc lột nhân viên vô cớ có quyền khiếu nài.

  + Khi trong hồ sơ trên lớp của ta vào đầu năm bị sai ( sai ngày tháng năm sinh …) ta có quyền khiếu nại.

   Quyền tố cáo:

  + Tố cáo một nơi khả nghi mà ta tin chắc có tàn trữ chất cấm.

  @danhle

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )