lấy dung dịch giửa ta đốt cùng vói lửa thì ra hiệu ứng gì !!!!! giúp!!!!!!!!!!!

Question

lấy dung dịch giửa ta đốt cùng vói lửa thì ra hiệu ứng gì !!!!!
giúp!!!!!!!!!!!

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-10-14T06:50:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T06:52:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   dung dịch sẽ bốc cháy

  0
  2021-10-14T06:52:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   thì dung dịch dữa ta sẽ bốc cháy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )