Lấy số x chia cho 2 đc số y,lấy số x chia cho 8 đc thương là 4 dư 3.Tìm R

Question

Lấy số x chia cho 2 đc số y,lấy số x chia cho 8 đc thương là 4 dư 3.Tìm R

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-07-24T19:40:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:41:20+00:00

  `Theo  đề  ta  có :`

  ` x  :  2 = y `

  ` x  :  8 = 4  dư 3 ` 

  ` ⇒ x = 4  *  8  + 3 = 32 + 3 = 35`

  ` Vậy  x  =  35. `

  ` Mik  tự  hỏi  y  làm  j nhỉ ?`

   

  0
  2021-07-24T19:41:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓

  Theo đề bài ra ta có

  x÷2=y

  x÷8=4(dư 3)→x=8×4+3=35

  Đáp số:35

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )