Lấy số x chia cho 2 đc số y,lấy số y chia cho 8 đc thương là 4 dư 3.Tìm x

Question

Lấy số x chia cho 2 đc số y,lấy số y chia cho 8 đc thương là 4 dư 3.Tìm x

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-07-24T19:08:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:10:04+00:00

  số y là: 4×8+3=35

  số x là: y ×2=35×2=70

                     X=70

  0
  2021-07-24T19:10:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Y là:

        4×8+3=35

  x là:

        35×2=70

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )