Lấy từ2019 đến 2019 là bao nhiêu số ạ cả 2019 và -2019

Question

Lấy từ2019 đến 2019 là bao nhiêu số ạ cả 2019 và -2019

in progress 0
Eva 2 ngày 2021-09-27T20:10:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T20:11:55+00:00

  ( 2019 +(-2019): 1 + 1=1

  Số đầu số cuối số hạng

  0
  2021-09-27T20:12:00+00:00

  Giải thích các bước giải:

  (2019- (-2019)+1=4039

  (Số đầu – số cuối ) : số số hạng +1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )