lấy VD 3 phương trình oxi tác dụng với lưu huỳnh

Question

lấy VD 3 phương trình oxi tác dụng với lưu huỳnh

in progress 0
Amara 1 năm 2021-08-09T02:03:11+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:04:21+00:00

  S + O2 -> SO2

  SO2 + O2 + H2O -> H2SO4

  SO2 + O2 -> SO3

  Mình là chuyên hóa mà mình còn không tìm đc ra thêm phương trình nào nữa cả. Mình thấy đề bài của bạn hơi bị sai một chút tại không ai lại cho 3 ví dụ về S + O2 cả. Mà mình nghĩ đề bài nên sửa thành là: viết 3 ví dụ về phản ứng oxi hóa S.

   

  0
  2021-08-09T02:05:00+00:00

  Oxi có thể tác dụng với nhiều hợp chất có lưu huỳnh. Nhưng tác dụng với đơn chất lưu huỳnh thì chỉ có 2 phản ứng:

  $S+O_2\buildrel{{t^o}}\over\to SO_2$

  $S+\dfrac{3}{2}O_2\buildrel{{V_2O_5, t^o}}\over\rightleftharpoons SO_3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )