Lấy VD minh họa cho các cơ cấu truyền chuyển động; biến đổi chuyển động.

Question

Lấy VD minh họa cho các cơ cấu truyền chuyển động; biến đổi chuyển động.

in progress 0
Charlie 5 tháng 2021-07-28T16:08:40+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-28T16:10:19+00:00

    Trong quạt máy (có tuốc năng) ứng dụng cơ cấu tay quay – thanh lắc.

    -Quạt đang quay trên trần nhà

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )