Lấy vd về phân tử chất mà trog đó có 3;4;5 nguyên tử

Question

Lấy vd về phân tử chất mà trog đó có 3;4;5 nguyên tử

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-15T13:13:16+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T13:15:00+00:00

  chất có 3 nguyên tử:SO2

  chất có 4 nguyên tử:SO3

  chất có 5 nguyên tử:Al2O3

  0
  2021-09-15T13:15:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong hợp chất có 3 nguyên tử : $K_2O,Na_2S,H_2S,CO_2,FeS_2,..$

  Trong hợp chất có 4 nguyên tử : $AlCl_3,FeCl_3,SO_3,…$

  Trong hợp chất có 5 nguyên tử : $Ba(OH)_2,HNO_3,CaCO_3,..$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )