lấy ví dụ chứng minh con người là chủ thể tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần

Question

lấy ví dụ chứng minh con người là chủ thể tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-07-30T03:34:18+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:35:24+00:00

      ví dụ:

    Con người phải lao động làm ra của cải vật chất để nuôi sống mình và xã hội.

         Sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người,

           Việc tạo ra của cải vật chất phục vụ đời sống, con người đã thúc đẩy sự phát triển của XH.

  CHO MÌNH 5 SAO NHÉ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )