Lấy ví dụ thực tế làm sáng tỏ khái niệm thế giới quan

Question

Lấy ví dụ thực tế làm sáng tỏ khái niệm thế giới quan

in progress 0
Mary 15 phút 2021-09-19T15:26:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T15:28:12+00:00

  Thế giới có hai loại thế giới duy tâm và duy vật

  Thế giới duy tâm:con người đi chúa trời tạo ra

  Thế giới duy vật:con người có trước nhà cửa

  0
  2021-09-19T15:28:26+00:00

  thế giới quan có 2 loại là thế giới quan duy tâm và thế giới duy vật

  vd thế giới duy tâm : con người do chúa tạo ra

  thế giới quan duy vật: con người có trước nhà cửa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )