lấy ví dụ thực tiễn các dân tộc Việt Nam đều được bình đẳng về chính trị

Question

lấy ví dụ thực tiễn các dân tộc Việt Nam đều được bình đẳng về chính trị

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-08-05T16:23:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:24:24+00:00

  Mọi người dân điều được bầu cứ và ứng cử

  0
  2021-08-05T16:24:30+00:00

  @Moon

  #BROTHERS

  Mong bạn cho mk ctlhn và 5sao + cảm ơn cho nhóm

  Bình đẳng dân tộc là quyền của mọi dân tộc không phân biệt đa số hay thiểu số trình độ văn hoá cao hay thấp, không phân biệt chủng tộc màu da…quyền bình đẳng giữa các dân tộc bao gồm tất cả các lĩnh vực trong kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )