Lê Hoàn lên ngôi vua là do: a. Lật đổ được triều Đinh. b. Đánh bại được quân xâm lược Tống. c. Các tướng lĩnh và quân đội suy tôn lên. d. Cả 3 ý trên

Question

Lê Hoàn lên ngôi vua là do:
a. Lật đổ được triều Đinh.
b. Đánh bại được quân xâm lược Tống.
c. Các tướng lĩnh và quân đội suy tôn lên.
d. Cả 3 ý trên đều đúng.

in progress 0
Rose 1 năm 2021-09-20T14:01:16+00:00 2 Answers 685 views 0

Answers ( )

  2
  2021-09-20T14:02:36+00:00

  Đáp án : c

  Do Khi đó Đinh tiền hoàng bị giết hại , con trai đinh Toán lên ngôi mới 6 tuổi , nhà tống nhân cơ hội xâm lược , thái hậu  Dương Vân Nga suy tô LÊ Hoàn lên làm vua

  0
  2021-09-20T14:03:13+00:00

  Lê Hoàn lên ngôi vua là do:

  a. Lật đổ được triều Đinh.

  b. Đánh bại được quân xâm lược Tống.

  c. Các tướng lĩnh và quân đội suy tôn lên. (Đinh Tiên Hoàng và con trai lớn bị giết hại, Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi. Nhân cơ hội đó, Nhà Tống cho quân sang xâm lược nước ta. Vì lợi ích của dân tộc, Thái hậu Dương Vân Nga đã trao ngôi vua cho Lê Hoàn)

  d. Cả 3 ý trên đều đúng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )