Lên men 54g glucozo với hiệu suất phản ứng lên men đạt a%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dd chứa 30g NaOH thu được dd gồm NaHCO3 0,5M và N

Question

Lên men 54g glucozo với hiệu suất phản ứng lên men đạt a%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dd chứa 30g NaOH thu được dd gồm NaHCO3 0,5M và Na2CO3 1M. Giá trị của a

in progress 0
Alice 10 phút 2021-09-11T11:29:49+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:31:00+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi k là số mol của NaHCO3

  \(\begin{array}{l}
   \to {n_{N{a_2}C{O_3}}} = 2k(mol)\\
  {n_{glucozo}} = 0,3mol
  \end{array}\)

  Bảo toàn nguyên tố Na: \(k + 4k = \dfrac{{30}}{{40}} \to k = 0,15mol\)

  Bảo toàn nguyên tố C: \({n_{C{O_2}}} = k + 2k = 0,45mol\)

  \(\begin{array}{l}
  Theopt:\\
  {n_{C{O_2}}} = 2{n_{glucozo}} = 0,6mol\\
   \to a\%  = \dfrac{{{n_{C{O_2}(tt)}}}}{{{n_{C{O_2}(lt)}}}} \times 100\%  = 75\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )