+Lệnh đặt lề và hướng giấy nằm trong dải lệnh nào * 1)View 2)Page Layout 3)Insert 4)Home +Muốn điều chỉnh hướng giấy ngang, ta chọn lệnh * 1)PageLayou

Question

+Lệnh đặt lề và hướng giấy nằm trong dải lệnh nào *
1)View
2)Page Layout
3)Insert
4)Home
+Muốn điều chỉnh hướng giấy ngang, ta chọn lệnh *
1)PageLayout/Margins/CustomMargins/Bottom
2)Page Layout/Margins/Custom Margins/Top
3)Page Layout/Orientation/Portrait
4)Page Layout/Orientation/Landscape
+Muốn điều chỉnh hướng giấy đứng, ta chọn lệnh *
1)Page Layout/Margins/CustomMargins/Bottom
2)Page Layout/Orientation/Portrait
3)Page Layout/Orientation/Landscape
4)Page Layout/Margins/Custom Margins/Top
+Lệnh xem trước khi in nằm trong dải lệnh nào *
1)Home
2)Insert
3)Page Layout
4)View
+Lợi ích của xem trước khi in . *
1)Xem dấu ngắt trang đang nằm ở vị trí nào
2)Cho phép xem trước những gì được in ra
3)Cả 3 phương án trên đều sai
4)Kiểm tra lỗi chính tả
+Margins dùng để *
1)Cho phép xem trước những gì được in ra
2)Điều chỉnh ngắt trang
3)Điểu chỉnh hướng giấy
4)Điều chỉnh lề giấy in
+Làm sao để điều chỉnh trang in hợp lí *
1)Xem trước khi in và ngắt trang hợp lý
2)Cả 3 đáp án trên
3)Chọn hướng giấy in
4)Đặt lề cho giấy in
+Muốn điều chỉnh lề trên, ta chọn lệnh *
1)Page Layout/Orientation/Portrait
2)Page Layout/Orientation/Landscape
3)Page Layout/Margins/Custom Margins/điều chỉnh thông số ở Bottom
4)Page Layout/Margins/Custom Margins/điều chỉnh thông số ở Top
+Các chế độ xem trang tính trên excel *
1)Page Layout
2)Page Break Preview
3)Normal
4)Cả 3 câu trên đều đúng
+Chế độ dùng để xem và điều chỉnh ngắt trang in? *
1)Normal
2)Page Layout
3)Page Break Preview
4)Cả 3 câu trên đều đúng

in progress 0
Delilah 4 tháng 2021-08-19T19:27:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:29:00+00:00

  1/2
  2/4
  3/2
  4/4
  5/2
  6/4
  7/2
  8/4 hoặc 3
  9/4
  10/3

  0
  2021-08-19T19:29:21+00:00

  1-2

  2-4

  3-2

  4-4

  5-2

  6-4

  7-2

  8-4

  9-4

  10-3

  cho mình xin câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )