Lệnh nào cho phép đặt lề và hướng giấy in: A.Page Layout -> Print B.Page Layout -> Page Setup Mọi người trả lời nhanh giúp mk vs mai mk thii rồi :((

Question

Lệnh nào cho phép đặt lề và hướng giấy in:
A.Page Layout -> Print
B.Page Layout -> Page Setup
Mọi người trả lời nhanh giúp mk vs mai mk thii rồi :((

in progress 0
Autumn 5 tháng 2021-07-13T08:58:48+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:59:48+00:00

  Lệnh nào cho phép đặt lề và hướng giấy in:

  A.Page Layout -> Print

  B.Page Layout -> Page Setup

  BẠn xem lại lí thuyết bài 7 nha

  XIN HAY NHẤT NHA

  Main

  0
  2021-07-13T09:00:40+00:00

  Lệnh nào cho phép đặt lề và hướng giấy in:

  A.Page Layout -> Print

  B.Page Layout -> Page Setup

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )