lệnh vẽ hình tam giác trong logo

Question

lệnh vẽ hình tam giác trong logo

in progress 0
Jade 5 tháng 2021-07-10T19:25:25+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:26:36+00:00

  Lệnh vẽ hình tam giác trong logo: (Chọn một trong hai cách)

  rt 120 fd 100 rt 120 fd 100 rt 120 fd 100

  repeat 3 [ rt 120 fd 100 ].

  Giải thích:

  rt a : rùa quay sang bên phải a độ

  fd a: rùa bước lên trên a bước.

  repeat a […]: rùa lặp lại một lệnh a lần.

  0
  2021-07-10T19:27:15+00:00

  lệnh vẽ hình tam giác trong logo

  ⇒  rt 120 fd 100 rt 120 fd 100 rt 120 fd 100

  lệnh lặp 

  ⇒  repeat 3 [fd 100 rt 120].

  chúc bạn học tốt , nocopy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )