Lệnh vẽ hình tam giác trong logo

Question

Lệnh vẽ hình tam giác trong logo

in progress 0
Jade 5 tháng 2021-07-10T19:27:57+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:29:23+00:00

  `text{Lệnh vẽ hình tam giác là :}`

  `text{rt 120 fd 100 rt 120 fd 100 rt 120 fd 100.}`

  `text{Lệnh lặp là :}`

  `text{repeat 3 [rt 120 fd 100]}`

  0
  2021-07-10T19:29:31+00:00

           Lệnh vẽ hình tam giác là : rt 120 fd 100 rt 120 fd 100 rt 120 fd 100.

          Lệnh lặp là : repeat 3 [rt 120 fd 100].

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )