Lí 8 nhe :) Đặt một hộp gỗ lên mặt bàn nằm ngang thì áp suất do hộp gỗ tác dụng xuống mặt bàn là 560 N/m2 A) Tính khối lượng hộp gỗ, biết diện tích m

Question

Lí 8 nhe 🙂
Đặt một hộp gỗ lên mặt bàn nằm ngang thì áp suất do hộp gỗ tác dụng xuống mặt bàn là 560 N/m2
A) Tính khối lượng hộp gỗ, biết diện tích mặt tiếp xúc của hộp gỗ với mặt bàn là 0,3 m2
B) Nếu nghiêng mặt bàn đi một chút so với phương ngang, áp suất do hộp gỗ tác dụng lên mặt bàn có thay đổi không? Nếu có, áp suất này tăng hay giảm?
( Biết N/m2 đổi sang Pa, 1N/m2 = 1Pa )
Tóm tắt dùm mình với ạ

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-11-30T13:53:46+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T13:55:22+00:00

  Đáp án:

  a) 16,8 kg; b) Có, giảm

  Giải thích các bước giải:

  a) Áp lực của hộp gỗ tác dụng lên mặt bàn là:

  \(F = p.S = 560.0,3 = 168\,\,\left( N \right)\)

  Khối lượng hộp gỗ là:

  \(m = \frac{P}{{10}} = \frac{F}{{10}} = \frac{{168}}{{10}} = 16,8\,\,\left( {kg} \right)\)

  b) Nếu nghiêng mặt bàn một chút so với phương ngang, áp lực của hộp gỗ lên mặt bàn giảm, nên áp suất do hộp gỗ tác dụng lên mặt bàn giảm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )