Lí Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?

Question

Lí Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?

in progress 0
Ximena 1 tháng 2021-08-07T18:49:13+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:50:33+00:00

  -Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa , Lí Bí đã

  + Lên ngôi Hoàng đế (Lý Nam Đế)

  + Đổi tên  nước là Vạn Xuân,

  +Đóng đô ở cửa sông Tô Lịch -Hà Nội ngày nay,

  +Đặt niên hiệu là Thiên Đức

  + Thành lập triều đình nước ta với hai ban văn, võ.

  Vote hay nhất nhoa

  0
  2021-08-07T18:50:56+00:00

  $+)$. Khi đã dành được thắng lợi, vào đầu năm 544 Lý Bí lên ngôi Hoàng đế

  $+)$. Ông đặt tên nước là Vạn Xuân

  => Vạn: nghìn

        Xuân: mùa xuân -> sự ấm no, hạnh phúc

  $+)$. Đóng đô ở cửa sông Tô Lịch – Hà Nội nnay

  $+)$. Đặt niên hiệu là Thiên Đức

  $+)$. Lập triều đình với hai ban văn võ.

  @`text{Rinne}`

  #`text{Sếu}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )