Lí Bí là người như thế nào? Nguyên nhân nào khiến ông phất cờ khởi nghĩa

Question

Lí Bí là người như thế nào? Nguyên nhân nào khiến ông phất cờ khởi nghĩa

in progress 0
Abigail 1 tháng 2021-11-10T20:53:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:55:16+00:00

  Lí bí còn gọi là lí Bôn , quê ở Thái Bình (mạn bắc tây sơn) . Vì căm ghét bọn đô hộ , ông đã từ quan về quan , ngấm ngầm liên lạc với các hào kiệt trong vùng phất cờ khởi nghĩa

  0
  2021-11-10T20:55:21+00:00

  Nguyên nhân: Do chính sách đô hộ của nhà Lương rất vô lí, tàn bạo khiến mọi tầng lớp nhân dân đều căm phẫn, phải nổi lên chống lại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )