Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang sử vẻ vang thời đại B

Question

Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,…Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu cho một dân tộc anh hùng.
a) Xác định PTBĐ chính
b) Tìm luận điểm,luận cứ, nhận xét cách lập luận

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-07-30T04:22:51+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:24:10+00:00

  a)PTBĐ chính được sử dụng trong đoạn văn là nghị luận .

  2.Luận điểmcủa đoạn văn đó là “Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.”

  ⇒Chứng minh về tinh thần yêu nước .

  Luận cứ :”Chúng ta có quyền tự hào vì những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,…Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu cho một dân tộc anh hùng.”

  Nhận xét :Bài văn này lập luận khái quát :đi từ cụ thể đến khái quát 

  0
  2021-07-30T04:24:27+00:00

  a) Phương thức biểu đạt : Nghị luận

  b)

   -Luận điểm: Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

  – Luận cứ: Chúng ta có quyền tự hào vì những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,…Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu cho một dân tộc anh hùng.

  * Cách lập luận : Sử dụng phép liệt kê các nhân vật lịch sử theo trình tự thời gian.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )