Liên đội của 1 trường tiểu học tổ chức cho hs lớp 3 và lớp 4 đi tham quan . Dự định lúc đầu số đội viên lớp 3 bằng 1/2 số đội viên lớp 4 , nhưng sau đ

Question

Liên đội của 1 trường tiểu học tổ chức cho hs lớp 3 và lớp 4 đi tham quan . Dự định lúc đầu số đội viên lớp 3 bằng 1/2 số đội viên lớp 4 , nhưng sau đó có thêm 5 em đội viên lớp 4 đi thêm do đó đội viên lớp 4 gấp 3 lần đội viên lớp 3 . Hỏi có bao nhiêu lớp 3 , lớp 4 đi tham quan

in progress 0
Mary 4 tháng 2021-08-15T19:57:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T19:58:27+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Picture ~

  0
  2021-08-15T19:58:46+00:00

  Đáp án:

  Bài giải :

  Cách 1 :

  Gọi a là số đội viên ban đầu của lớp 3 .

  Gọi 2a là số đội viên ban đầu của lớp 4 .

  Số học sinh lớp 4 lúc sau là :

   2a + 5

  Theo đề ra , ta có :

  2a + 5 = 3a

  5 = 3a – 2a

  a = 5

  ⇒ Vậy có 5 đội viên lớp 3 .

  Số đội viên của lớp 4 đi thăm quan là :

  4 ÷ 2a + 5 = 2 × 5 + 5 = 15 ( đội viên )

  Đáp số : Lớp 3 : 5 đội viên

                Lớp 4 : 15 đội viên

  Cách 2 :

  Dự định lúc đầu số đội viên lớp 3 bằng $\frac{1}{2}$ số đội viên lớp 4 .

  ⇒ Số đội viên lớp 4 gấp 2 lần số đội viên lớp 3 .

  Số đội viên của lớp 3 đi thăm quan là :

  5 : ( 3 – 2 ) × 1 = 5 ( đội viên )

  Số đội viên của lớp 4 đi thăm quan là :

  5 × 3 = 15 ( đội viên )

  Đáp số : Lớp 3 : 5 đội viên

                Lớp 4 : 15 đội viên

  No copy . 

  Chúc bn học tốt nha .

  Cho mink xin ctlhn ạ .

  Active Activity

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )