liên hệ thực tế giữa ASEAN với 3 nước Đông Dương

Question

liên hệ thực tế giữa ASEAN với 3 nước Đông Dương

in progress 0
Remi 13 phút 2021-09-09T16:11:50+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-09T16:13:37+00:00

    Từ năm 1967 – 1979, quan hệ giữa ASEAN và các nước Đông Dương ở trong tình trạng đối đầu căng thẳng. Mọi việc bắt đầu khi quân tình nguyện Việt Nam sang giúp đỡ nhân dân Cam puchia tiêu diệt chế độ diệt chủng Khơ me Đỏ giải phóng đất nước. Lúc này, do sự kích động của các nước lớn, ASEAN chuyển sang đối đầu với các nước Đông Dương làm cho bầu không khí ở Đông Nam Á hết sức ngột ngạt. Mọi mâu thuẫn chỉ được hòa giải khi vấn đề Cam puchia được giải quyết vào những năm đầu của thập kỉ 80.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )