Liên hệ thực tiễn để phân biệt 3 loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương

Question

Liên hệ thực tiễn để phân biệt 3 loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương

in progress 0
Harper 1 năm 2021-08-14T20:06:16+00:00 1 Answers 103 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-14T20:07:58+00:00

  Cho hồng cầu vào lần lượt 3 môi trường:

  – Môi trường đẳng trương, nước không đi vào cũng không đi ra khỏi tế bào, tế bào không cso gì thay đổi.

  – Môi trường nhược trương, có nồng độ chất tan thấp, nên nước sẽ đi từ ngoài tế bào vào bên trong tế bào. Hồng cầu hút nhiều nước sẽ trương lên và vỡ ra. 

  – Môi trường ưu trương, có nồng độ chất tan cao, nên nước sẽ đi từ trong tế bào ra bên ngoài tế bào. Hồng cầu mất nhiều nước sẽ xảy ra hiện tượng co nguyên sinh. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )