Liên hệ trách nhiệm của bản thân trước sự phát triển của khoa học – kỹ thuật ngày nay và hạn chế những hậu quả tiêu cực mà cuộc cách mạng khoa học – k

Question

Liên hệ trách nhiệm của bản thân trước sự phát triển của khoa học – kỹ thuật ngày nay và hạn chế những hậu quả tiêu cực mà cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật để lại?

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-11-06T20:20:45+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T20:22:12+00:00

  Đáp án:

  Trách nhiệm :

  + học tập tiếp thu thành tự của khoa học kĩ thuật hiện đại

  Để hạn chế tiêu cực thì không nên phụ thuộc vào công nghệ hiện đại

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-06T20:22:43+00:00

  Trách nhiệm :

  + học tập tiếp thu thành tự của khoa học kĩ thuật hiện đại

  Để hạn chế tiêu cực thì không nên phụ thuộc vào công nghệ hiện đại

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )