Liên hệ tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh, em hãy cho biết tuyên ngôn đã trích nội dung nào trong tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Mĩ

Question

Liên hệ tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh, em hãy cho biết tuyên ngôn đã trích nội dung nào trong tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Mĩ và Pháp

in progress 0
Rose 2 tuần 2021-09-08T12:55:00+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T12:56:43+00:00

    Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ trích nội dung trong tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Mĩ và Pháp:

    Tuyên ngôn nhân quyền của Mĩ: Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền không thể tước bỏ. Trong số những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

    Tuyên ngôn dân quyền của Pháp: lấy vài điều ở tuyên ngôn dân quyền của Pháp ( điều 1, điều 2 )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )