liên hệ về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trương của vùng ĐNB

Question

liên hệ về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trương của vùng ĐNB

in progress 0
Eva 5 tháng 2021-07-15T09:53:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:54:58+00:00

  – Vùng ĐNB có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn ĐBSCL do có 4 tam giác tăng trưởng(d/c), thuộc vùng KT trọng điểm phía Nam

  – ĐNB là vùng có thế mạnh trong ngành CN – XD và dịch vụ, ĐBSCL lại có thế mạnh trong nông nghiệp –> Hai vùng sẽ có sự hỗ trợ lẫn nhau, do có vị trí địa lý tiếp giáp

  @dinhthu82by

  #TRÊN ĐỈNH VINH QUANG 

  HỌC TỐT NHÉ BẠN ^ _ ^

  0
  2021-07-15T09:55:16+00:00

  Liên hệ về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của vùng ĐNB ? 

  `->` 

  + Kinh tế tăng lên `->` Nhiều nhà máy xuất hiện `->` Ô nhiễm môi trường

  + Rác thải tăng do các nhà máy `->` Ô nhiễm môi trường

  + Ngoài ra kinh tế phát triển

  `->` Nhiều cây bị đốn hạ phục vụ công nghiệp, sinh hoạt của người dân 

  `->` Môi trường bị phá hoại

  + Kinh tế phát triển

  `->` Nhu cầu ăn uống gia tăng `->` Động vật bị sát hệ `->` Hệ sinh thái bị đe dọa

  `Go od luck!` 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )