Liệt kê các cụm Collocations ( Cụm từ cố định ) mà em học ở lớp 6 ( Kì II )

Question

Liệt kê các cụm Collocations ( Cụm từ cố định ) mà em học ở lớp 6 ( Kì II )

in progress 0
Melanie 1 tháng 2021-08-31T06:54:37+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:56:11+00:00
  • adj + noun
  • verb + noun
  • noun + verb
  • adv + adj
  • verb + adverb/prepositional phrase
  • noun + noun          
  • Mk hong bít bẹn có học tăng cường hay tích hợp ko ( tùy chương trình ban học )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )