liệt kê các phong trào đấu tranh của nhân dân trung quốc chống phong kiến và đế quốc từ cuối TK XIX đến đầu TK XX -thời gian -tên phong trào -lãnh đ

Question

liệt kê các phong trào đấu tranh của nhân dân trung quốc chống phong kiến và đế quốc từ cuối TK XIX đến đầu TK XX
-thời gian
-tên phong trào
-lãnh đạo
-đối tượng
-lực lượng tham gia
-tính chất

in progress 0
Amara 1 tháng 2021-08-31T17:27:12+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:28:59+00:00

  KHỞI NGHĨA THÁI BÌNH THIÊN QUỐC:

  •(1/1/1851) ở Quảng Tây

  •Hồng Tú Toàn lãnh đạo

  •Nhằm chống chính quyền Mãn Thanh

  •Lực lượng tham gia chủ yếu là Nông dân

  •Là phong trào Nông Dân lớn nhất xây dựng nhiều chính sách tiến bộ nhưng kết quả Thất bại

  CUỘC VẬN ĐỘNG DUY TÂN:

  •(1898)

  •Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu

  •Được sự đồng tình của Vua Quang Tự, tầng lớp quan lại, sĩ phu…

  •Cuộc vận động Duy Tân có tính chất và mục đích nhằm cải cách đất nước, nhưng kết quả Thất bại.

  CUỘC KHỞI NGHĨA VŨ TRANG — PHONG TRÀO NGHĨA HOÀ ĐOÀN:

  •( cái thời gian mình học ko có ghi nhưng mình nghĩ là trước năm1901)

  •Không có lãnh đạo lực lượng chủ yếu là nông dân

  •Đây là cuộc khởi nghĩa nông dân nhằm chống các nước đế quốc, kết quả Thất bại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )