Liệt kê giúp mình những hàm số nguyên có độ dài lớn hơn 2^64 ( hơn int64 ) trong pascal

Question

Liệt kê giúp mình những hàm số nguyên có độ dài lớn hơn 2^64 ( hơn int64 ) trong pascal

in progress 0
Valentina 5 tháng 2021-07-23T08:36:44+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:38:20+00:00

  Chỉ có Qword thôi bạn nhé, Qword có độ dài là từ 0 tới 18’446’744’073’709’551’615
  Cho mình xin 5* nhé~

  0
  2021-07-23T08:38:24+00:00

  Hàm số nguyên có độ dài lớn hơn 2^64: Qword

  Về cơ bản Qword=Int64 về bytes lẫn giá trị nhưng Qword chỉ chứa các số tự nhiên, không chứa số âm nên nó lên đến 2^128 từ 0 đến 18 446 744 073 709 551 615;

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )