Liệt kê những kẻ thù của nhân dân ta sau năm 1945. Xác định đâu là kẻ thù chính của nhân dân ta lúc bấy giờ? Biện pháp đối phó với kẻ thù đó? Đáp án:

Question

Liệt kê những kẻ thù của nhân dân ta sau năm 1945. Xác định đâu là kẻ thù chính của nhân dân ta lúc bấy giờ? Biện pháp đối phó với kẻ thù đó?
Đáp án: sách giáo khoa/ trang 96, 100-102
Gợi Ý: Trình bày chủ trương và biện pháp đối phó của ta với Pháp trước và sau ngày 6 tháng 3 năm 1946

in progress 0
Peyton 2 năm 2021-07-30T08:10:58+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:11:59+00:00

  – Trước Hiệp định Sơ bộ, ta kiên quyết đánh Pháp ờ miền Nam và hòa với quân Tưởng ở miền Bắc.

  – Sau Hiệp định Sơ bộ , ta và Đảng, Chính phủ của nước ta đối đầu với Pháp và Tưởng là hòa, nhường nhịn với quân Pháp để đánh  đuổi quân Tưởng biến khỏi đất nước ta.

  $$@Ta đây ko ngu$$

  0
  2021-07-30T08:12:53+00:00

  Trước hiệp định Sơ Bộ( 6/3/1946

  Ta chủ trương kiên quyết đánh Pháp ở miền Nam và hoà hoãn vs quân Tưởng và tay sai ở miền Bắc

  Sau hiệp định Sơ Bộ( 6/3/1946)

  Đảng, Chính phủ chủ trương hìa hoãn, nhân nhượng vs quân Pháp để đuổi quân Tưởng và tay sai về nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )