Liệt kê tất cả những hình ảnh của giặc Minh trong bài Bình Ngô đại cáo và nhận xét?

Question

Liệt kê tất cả những hình ảnh của giặc Minh trong bài Bình Ngô đại cáo và nhận xét?

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-16T08:16:23+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T08:17:29+00:00

  “Thằng há miệng… chưa chán”.

  ->  tàn bạo, vô nhân tính như những tên ác quỷ

  – Hình ảnh thất bại kẻ thù:

  + Tham sống, sợ chết, hèn nhát, thảm hại:

  Trần Trí, Sơn Thọ- mất vía.

   Lí An, Phương Chính- nín thở cầu thoát thân.

   Đô đốc Thôi  Tụ- lê gối dâng tờ tạ tội.

   Thượng thư Hoàng Phúc- trói tay để tự xin hàng.

    Quân Vân Nam – khiếp vía mà vỡ mật.

    Quân Mộc Thạnh – xéo lên nhau chạy để thoát thân.

  Mã Kì, Phương Chính- hồn bay phách lạc.

  Vương Thông, Mã Anh – tim đập chân run…

  + Thất bại của kẻ thù: thê thảm nhục nhã “trí cùng lực kiệt”, “máu chảy thành sông”, “thây chất đầy đường”, “máu chảy trôi chày”, “thây chất thành núi”,…

  + Cách gọi, cách miêu tả kẻ thù đầy khinh bỉ, mỉa mai: thằng nhãi con Tuyên Đức; đồ nhút nhát Thạnh, Thăng; tướng giặc bị cầm tù- hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng; Mã Kì, Phương Chính…ra đến bể mà vẫn hồn bay phách lạc; Vương Thông, Mã Anh… về đến nước mà vẫn tim đập chân run;…

  -> sự thất bạo thảm hại của kẻ thù.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )