Liệt kê tên 3 người nổi tiếng và nói họ ở môn nào Viết 2 câu ở quá khứ ( đều viết bằng tiếng anh )

Question

Liệt kê tên 3 người nổi tiếng và nói họ ở môn nào
Viết 2 câu ở quá khứ
( đều viết bằng tiếng anh )

in progress 0
Maria 2 tháng 2021-09-29T20:23:55+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:25:48+00:00

  Marie Curie ở môn Hoá học
  Pytago
  ở môn Toán
  Newton
  ở môn Vật lý
  Viết 2 câu ở quá khứ?
  Were they at work yesterday?
  -My computer was broken yesterday.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )