lim = x → $\frac{1}{2}$ $\frac{8x^2 – 1}{6x^2 – 5x +1}$

Question

lim =
x → $\frac{1}{2}$ $\frac{8x^2 – 1}{6x^2 – 5x +1}$

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2021-10-13T03:02:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:03:27+00:00

  Xin hay nhất 

  Nhận giải mọi bài tập toán ib mk 

  Vì mk đang đua top môn toán 

   

  0
  2021-10-13T03:03:43+00:00

  Đáp án:

   $=+\infty$

  Giải thích các bước giải:

  $\lim\limits_{x\to \dfrac{1}{2}} \dfrac{8x^2-1}{6x^2-5x+1}\\=\lim\limits_{x\to \dfrac{1}{2}} \dfrac{x^2(8-\dfrac{1}{x^2})}{x^2(6-\dfrac{5}{x}+\dfrac{1}{x^2})}\\=\lim\limits_{x\to \dfrac{1}{2}} \dfrac{(8-\dfrac{1}{x^2})}{(6-\dfrac{5}{x}+\dfrac{1}{x^2})}\\=\lim\limits_{x\to \dfrac{1}{2}} \dfrac{(8-\dfrac{1}{(\dfrac{1}{2})^2})}{(6-\dfrac{5}{\dfrac{1}{2}}+\dfrac{1}{(\dfrac{1}{2})^2})}\\=\dfrac{4}{0}=+\infty$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )