Lm cho mk câu này nhé : 70 – x = 20 + 10 Nhanh ạ e đg cần rất gấp

Question

Lm cho mk câu này nhé :
70 – x = 20 + 10
Nhanh ạ e đg cần rất gấp

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-10-28T22:07:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T22:09:28+00:00

  70-x=20+10

  70-x=30

       x=70-30

       x=40

  xin hay nhất

   

  0
  2021-10-28T22:09:39+00:00

  70-x=20+10

  70-x=30

  x=70-30

  x=40

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )