loài động vật hẹp nhiệt ưa lạnh sinh sống ở: A trảng cây bụi nhiệt đới B vùng đồng rêu cận cực C các hang sâu trong đất D rừng ôn đới lá rộng rụng the

Question

loài động vật hẹp nhiệt ưa lạnh sinh sống ở:
A trảng cây bụi nhiệt đới
B vùng đồng rêu cận cực
C các hang sâu trong đất
D rừng ôn đới lá rộng rụng theo mùa

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-08-05T16:22:57+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:24:16+00:00

  Loài động vật hẹp nhiệt ưa lạnh sinh sống ở:

  A.trảng cây bụi nhiệt đới

  B.vùng đồng rêu cận cực

  C.các hang sâu trong đất

  D.rừng ôn đới lá rộng rụng theo mùa

  Ý kiến cá nhân thôi nha bạn !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )