loại hình dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất vùng đông nam bộ và cả nước là gì

Question

loại hình dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất vùng đông nam bộ và cả nước là gì

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-09-25T15:33:09+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:34:09+00:00

  Khu vực dịch vụ ở Đông Nam Bộ rất đa dạng, bao gồm các hoạt động thương mại, du lịch, vận tải và bưu chính viễn thông.

  => Thương mại chiếm tỉ trọng cao nhất vùng ĐNB.

                                                  (Chúc bạn học tốt)

  0
  2021-09-25T15:34:30+00:00

  Khu vực dịch vụ ở Đông Nam Bộ rất đa dạng, bao gồm các hoạt động thương mại,  vận tải và bưu chính viễn thông.

  cho mình hay nhất nha thank kiu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )